Haloterapia w ośrodku zdrowia

14 mln Polaków cierpi na alergię, która uznawana jest za choroba XXI wieku, jedną z najczęstszych współcześnie schorzeń.

Skuteczność haloterapii w stosunku do alergii została potwierdzona i wynosi 82%. Przychodnie zdrowia codziennie odwiedzają setki chorych, mających różne problemy zdrowotne. Alergia – choroba XXI wieku – dotyka dziś niemal co 2 osobę spośród nas..

Haloterapia w ośrodku zdrowiaJak wiemy obowiązkiem każdej placówki służby zdrowia jest ochrona zdrowia każdego pacjenta, który powierzając swój najcenniejszy skarb – zdrowie – w ręce lekarza oczekuje całościowej opieki, w której zakres wchodzi diagnostyka, leczenie zachowawcze, rehabilitacja, jak również profilaktyka.
Oferując pacjentom zabiegi realnie poprawiające zdrowie dajemy mu poczucie bezpieczeństwa oraz mamy pewność że będzie polecał nasz ośrodek zdrowia swoim bliskim.

Przyczyną alergii jest nadwrażliwość układu immunologicznego, która powoduje nadmierną reakcję na związki, które nie są szkodliwe dla naszego organizmu, a które nasz organizm odczytuje jako niebezpieczne. Właściwe ukierunkowanie układu odpornościowego pozwala nie tylko na złagodzenie objawów, ale także zapobieganie powstawania alergii, np. u dzieci, których układ immunologiczny dopiero się kształtuje. Utrwalone reakcje alergiczne w późniejszym wieku są trudniejsze do leczenia. Stosowanie haloterapi jest możliwe do stosowania u osób w każdym wieku.
Czekając na wizytę u lekarza często odczuwamy wrażenie straty czasu. Możliwość efektywnego wykorzystania czasu oczekiwania w kolejce zlikwiduje u pacjentów poczucie straconego czasu i spowoduje, że pacjenci będą darzyli naszą przychodnię większą sympatią.

Wyposażenie placówki w halogenerator wytwarzający aerozol solny jest wyrazem troski o pacjenta oraz realną poprawą zdrowia publicznego.

Pomagamy tworzyc programy zdrowotne zgodne z wytycznymi AgencjiOceny Technologii Medycznych Więcej

Ulżyj 14 milionowej armii alergików.