Haloterapia w Domu Kultury

Jak Dom Kultury może pomóc mieszkańcom w ich problemach zdrowotnych?

Haloterapia ulży niemal co drugiemu mieszkańcowi

Haloterapia w Domu Kultury to doskonałe rozwiązanie, które w krótkim czasie przyczyni się do poprawy zdrowia społeczności lokalnej.

W odniesieniu do społeczności lokalnej zdrowie jest aspektem najważniejszym.

pannaHaloterapia to metoda, z której mogą korzystać osoby w każdym wieku – dzieci, dorośli, jak i osoby starsze. Haloterapia stosowana jest w różnych formach. Zajęcia dla różnych grup wiekowych wymagaja różnych stęzeń aerozolu solnego.  Halogenerator umożliwia wybór jednego z 6 programów o różnym stężeniu aerozolu solnego. Prawdziwa grota solna lub każda inna forma pomieszczenia haloterapii w Domu Kultury będzie dodatkową atrakcją, z której będą mogli skorzystać mieszkańcy. Zdrowie jest naszym największym zasobem warunkującym realizowanie wszystkich planów i zamierzeń. Kiedy jesteśmy zdrowi i czujemy się dobrze, mamy większą chęć do pracy, więcej energii i pomysłów do działania.

Jeśli społeczeństwo jest zdrowe zmniejsza się absencja chorobowa w pracy, wzrastają wpływy do budżetu miasta pochodzące z podatków. Zdrowi ludzie chętniej uczestniczą w życiu społecznym, angażując się w różne działania. Zdrowe społeczeństwo generuje mniej kosztów związanych z ochroną zdrowia. Dzięki zaoszczędzonych środkom miasto ma możliwość rozwoju. W zdrowym otoczeniu ludzie czują się szczęśliwsi.

Domy Kultury to obiekty, w których spotykają się mieszkańcy danego miasta, odbywają się tam różne zajęcia dla dzieci i dorosłych, spotkania, imprezy.Jest to z reguły miejsce lubiane i uczęszczane przez mieszkańców danej społeczności.
Dom Kultury jest miejscem kojarzącym się z dobrym samopoczuciem, dlatego warto, by w takim miejscu nie zapomniano o zdrowiu.

Każdy z nas jest zainteresowany poprawą swojego zdrowia i samopoczucia.

Pomagamy tworzyc programy zdrowotne zgodne z wytycznymi AgencjiOceny Technologii Medycznych Więcej

Zawsze jest poparcie społeczne dla pozytywnych inicjatyw władzy lokalnej.