Haloterapia w przedszkolu

Efektem nadmiernej reakcji oskrzeli może być alergia. W okresie wzrastania alergiczne reakcje organizmu najłatwiej zahamować.

Drobny wydatek wydatnie podniesie standard zdrowotny w Twoim przedszkolu.

Czy potrafisz wyobrazić sobie wdzięczność zadowolonych rodziców niechorujących dzieci? Zakażenia układu oddechowego są najczęstszą przyczyną zachorowań dzieci i osiąga wartość 70%. Haloterapia pobudza układ immunologiczny dziecka. W miarę wzrastania poprawia się odporność organizmu wzrasta suma swoistych przeciwciał dzięki czemu dziecko staje się bardziej odporne na zakażenia w przyszłości. W związku z wzrastającym zanieczyszczeniem środowiska nasila się i ciągle zwiększa ilość dzieci alergicznych. Walka z alergiami jest najskuteczniejsza w okresie wzrastania ponieważ alergiczne reakcje organizmu nie zdołały się jeszcze utrwalić.

Haloterapia w przedszkoluNieleczone alergie rozwijają się w kierunku astmy. W krajach o dużym rozwoju przemysłu astma jest najczęstszą chorobą występującą wśród dzieci. Szacuje się, że na astmę choruje co 10 dziecko.

Przedszkole jest dla dziecka pierwszym po za domowym stopniem edukacji, Zadanie przedszkola polega na zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków rozwoju fizycznego, społecznego umysłowego, emocjonalnego. Dzieci dzięki programowi mogą wyrównać ewentualne braki i opóźnienia. Przedszkole przygotowuje dziecko do nauki w szkole oraz pomaga pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej. W ofercie wielu przedszkoli znajdziemy usługi dodatkowe w postaci nauki języków, czy rozwijaniu zdolności podopiecznych. Na szczęście coraz częściej możemy znaleźć również usługi związane z profilaktyką w zakresie ochrony zdrowia.

Haloterapia w przedszkolach jest popularną formą profilaktyki w wielu krajach świata. Sale wypełnione aerozolem solnym służą jako bawialnie sale do ćwiczeń grupowych i wielu innych zabaw edukacyjno-rozrywkowych. Skuteczność haloterapii jest potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi przeprowadzonymi przez ośrodki naukowe. Aby móc stosować haloterapię w przedszkolu należy wyposażyć go w generator aerozolu solnego. Halogenerator wyposażony jest w młyn rozdrabniający sól do wielkości 2-5µm, a następnie następuje mieszanie z powietrzem i wdmuchiwanie do pomieszczenia, w którym przebywają nasi podopieczni.

Dzięki Halogeneratorowi twoje przedszkole stanie się oazą zdrowia.