Sanatorium Haloterapia

Wysokie koszty zabiegów powoduje małą rentowność obiektu sanatoryjnego co jest powodem zmniejszania różnorodności oferowanych zabiegów. Jednocześnie poszukiwane są zabiegi o wysokiej skuteczności przy niskich kosztach eksploatacyjnych.

Jednym z takich rozwiązań jest haloterapia. Postęp techniki pozwala na rozszerzanie oferty zabiegowej umożliwiając kuracjuszom korzystanie z zabiegów zarezerwowanych do niedawna dla naturalnych ośrodków sanatoryjnych. Halogenerator wytwarza atmosferę bogata w aerozol solny.

Dzięki możliwości zastosowania halogeneratora przybywa naziemnych obiektów oferujących haloterapię na całym świecie.

sanatoriumLeczenie sanatoryjne bodźcowe działa na organizm na drodze odruchów warunkowych. Leczenie uzdrowiskowe ma za zadanie poprawę stanu zdrowia poprzez stosowanie naturalnych środków leczniczych, zabiegów fizykalnych. Wpływ odruchowy wywierają zarówno naturalne substancje w postaci wód mineralnych czy aerozoli solnych ale również krajobraz miejscowości uzdrowiskowej, klimat czy aktualnie panująca pogoda. Te wszystkie elementy współgrają i mają wpływ na proces leczenia.

W przypadku haloterapii mamy w Polsce naturalne ośrodki w dawnych wyrobiskach kopalni
soli w Wieliczce i Bochni.  Atmosferę bogatą w aerozol solny w warunkach naziemnych możemy wytworzyć tylko i wyłącznie w sposób sztuczny z użyciem generatora aerozolu solnego. Halogenerator dozuje aerozol w zależności od ustawionego programu. Koncentracja aerozolu solnego uzależniona od potrzeb osób uczestniczących w terapii oraz od rodzaju prowadzonych zajęć.

Do niedawna tylko w najlepszych sanatoriach na świecie pacjenci mieli do dyspozycji pomieszczenia do haloterapii.

O niezwykle wysokiej skuteczności haloterapii nie trzeba przekonywać żadnego specjalisty. Szerszy dostęp pacjentów do tej usługi poprawi zdrowie publiczne.

Twoje sanatorium również może stać się obiektem haloterapii.