• Projektowanie

Każda inwestycja budowlana wymaga szeroko pojętej analizy techniczno ekonomicznej. Od projektu zaczyna się każda inwestycja. Od niego zależy powodzenie każdej roboty budowlanej.

Zaczynaj od początku.

projekt_groty_solnejInhalatorium można stworzyć w niemal każdym pomieszczeniu. W trakcie projektowania lub adaptacji pomieszczenia należy uwzględnić:

  • Wielkość pomieszczenie odpowiednia do ilości osób uwzględniając, możliwość przeprowadzenia zajęć gimnastycznych pogłębiających oddech.
  • Podłoga, ściany oraz sufit wykonany z materiałów gładkich umożliwiających okresowe sprzątanie. W innym przypadku kurz i alergeny będą się w inhalatorium kumulować co stwarza zagrożenie dla osób z problemami dróg oddechowych.
  • Właściwie ukierunkowany ciąg wentylacyjny, czyli wlot powietrza od strony halogeneratora, wyrzut zużytego powietrza po przekątnej inhalatorium. Zapewni to równomierny rozkład aerozolu w całym pomieszczeniu.
  • Wilgotność powietrza musi uwzględniać komfort dla ludzi oraz właściwości fizyczne soli użytej do inhalacji. Sól w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza staje się higroskopijna . Człowiek oddychając zbyt suchym powietrzem wysusza błonę śluzową, dlatego należy ustalić właściwą wilgotność w inhalatorium.

Założenia techniczno-ekonomiczne są dokumentem decyzyjno-projektowym dla inwestycji polegających na budowie,rozbudowie lub modernizacji. Założenia te powwinny zawierać podstawowe ustalenia określające cel, program i wymagania stawiane inwestycji, koncepcję rozwiązań technologicznych, technicznych i funkcjonalno-przestrzennych, koncepcję organizacji robót, metody i harmonogram realizacji oraz jej koszt uwzględniający rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

W odniesieniu do inwestycji biznesowych – ważnym jest określenie okresu osiągnięcia zdolności do wykorzystania obiektu w zamierzonym celu. Projekt techniczny jest dokumentem stanowiącym drugie studium dokumentacji projektowej opracowanym na podstawie zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicznych. Projekt ten powinien zawierać zbiór dyspozycji technicznych dla wykonawców inwestycji , ustalających jednoznacznie zakres, metody i sposób prawidłowego wykonania wszystkich robót dostaw i czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Projekt obiektów użyteczności publicznej powinien ponadto zawierać charakterystykę i opis technologii użytkowania obiektu, zestawienie wyposażenia obiektu, projekty wnętrz pomieszczeń głównych z rysunkami rozstawienia wyposażenia.

Specyficzne zadanie działalności uzdrowiskowej wymaga harmonijnego łączenia elementów leczniczych , klimatycznych i przyrodniczych z elementami nowoczesnej techniki.

Zgodnie ze starą zasadą „primum non nocere” (przede wszystkim nie szkodzić). Podstawowym warunkiem jest wzorowy stan sanitarno-higieniczny. Sprawa zapewnienia właściwych warunków higienicznych rozstrzyga się na etapie projektowania.
Aranżacja pomieszczeń powinna nawiązywać do ogólnego charakteru obiektu i stanowi ważny element mający swój udział w powodzeniu inwestycji biznesowej. Haloterapię  można wkomponować w niezliczoną ilość zastosowań w obiektach o rożnym przeznaczeniu. Halogenerator jest urządzeniem o niewielkich wymiarach, który można zainstalować w dowolnym obiekcie. Instalacja halogeneratora nie wymaga skomplikowanych prac budowlanych.   Warto skorzystać z usług profesjonalnych projektantów instalacji wentylacyjnych znających specyfikę działania inhalatoriów, którzy właściwie ukierunkują ciągi wentylacyjne i zapewnią warunki do wytwarzania aerozolu solnego oraz architektów wnętrz aby mieć pewność że każdy szczegół zostanie właściwie zaprojektowany i nie będzie konieczności przeróbek w krótkim czasie po zakończeniu prac budowlanych.