Kruchy solne

Sól jednoznacznie określa rodzaj stosowanej terapii.

Kruchy solne używane do budowy obiektów haloterapii mają za zadanie podkreślenie charakteru obiektu. Do budowy ekskluzywnych obiektów używa się Cegły solne do groty solnejbloczków solnych o regularnych kształtach. Cegiełki uzupełnia się elementami drewnianymi, zamyka w drewniane ramy lub muruje całe ściany. Dekoracje wykonane z soli dodatkowo podświetla się dla uzyskania efektu. Architekci wnętrz mają duże możliwości wkomponowania elementów solnych dla podniesienia wartości estetycznej. Należy pamiętać że kruchy solne nie są źródłem aerozolu solnego i pełnią jedynie role dekoracyjną. Aerozol solny w obiektach haloterapii inhalacyjnej wytwarzany jest przez generator aerozolu solnego.
Kruchy solne stosowane do budowy grot solnych pochodzą z polskiej Kruchy solne do jaskini solnejkopalni soli w Kłodawie. Kopalnia soli w Kłodawie wydobywa sól uformowaną przez siły natury w okresie cechsztyńskim czyli 200 mln  lat temu. Bryły kryształów solnych są ręcznie selekcjonowane na potrzeby wyrobów galanterii solnej.

W Pakistanie wydobywa się karnalit uwodniony podwójny chlorek potasu i magnezu o wzorze KCl·MgCl2·6H2O minerał bezbarwny, biały, żółty lub czerwony. Gorzki, łatwo rozpuszczalny w wodzie, występujący w górnych warstwach złóż solnych, obok soli kamiennej i sylwinu, używany do otrzymywania metalicznego magnezu, soli potasowych i produkcji nawozów sztucznych.  W Pakistanie wytwarzane są z niego cegły solne i  inne przedmioty użytkowe. Swoim wyglądem przypomina halit czyli chlorek sodu NaCl wydobywany w Kłodawie. Cała gama tych produktów dostępna jest w sklepach internetowych w Polsce i na świecie.  NaCl jest składnikiem soli fizjologicznej obecnej w organizmie człowieka. Bez względu jednak na sposób wykonania oraz materiał użyty do budowy obiektu haloterapii dopiero zastosowanie halogeneratora pozwala obiektom naziemnym odtworzenie atmosfery panującej w komorach solnych Wieliczki, Bochni, Kłodawy innych naturalnych kopalń soli kamiennej, dzięki niemu stają się obiektami haloterapii.

Kruchy solne nie są źródłem aerozolu solnego, pełnią jedynie rolę dekoracyjną.