Sól a wilgotność

Sól kamienna staje się higroskopijna w warunkach podwyższonej wilgotności względnej powietrza.

Sól a Wilgotność i temperatura powietrza

to najważniejsze parametry przy projektowaniu inhalatorium z suchym aerozolem solnym . Powietrze ma zdolność do przyjęcia pewnej ilości wody w postaci pary wodnej, która jest zależna od temperatury. Cieplejsze powietrze jest w stanie przyjąć więcej pary wodnej niż chłodne. Wykres Molliera przedstawia relacje między temperaturą powietrza i wilgotnością.
Wilgotność niska czy wysoka jest uciążliwa dla ludzi i daje uczucie dyskomfortu.

W procesach technologicznych, magazynowaniu towarów czy projektowaniu pomieszczeń na pobyt ludzi jest to bardzo ważny parametr.
Wykres obrazuje rożne stopnie nasycenia parą wodną oraz wpływ temperatury na zdolność do przyjęcia kolejnej porcji wraz z jej wzrostem.

Sól silnie absorbuje wilgoć z powietrza przechodząc z postaci stałej do roztworu. Obserwować możemy wówczas na powierzchni bryły soli spływające krople solanki. Z powodu swojej higroskopijności sól wymaga przechowywania określonych warunkach otoczenia.
Człowiek nie posiada zmysłu wilgoci we właściwym tego słowa znaczeniu, nie może przeto odczuwać różnic ciśnienia pary wodnej między skórą a przylegającą do niej warstwą powietrza, co stanowi miarę wielkości parowania powierzchni ciała. Zmiany zawartości pary wodnej w otaczającym powietrzu odczuwa człowiek za pomocą zmysłu temperatury. Dlatego potocznie używa się terminu „parność” do określenia powietrza ciepłego i wilgotnego, a „zdrętwiały od zimna” dla określenia powietrza zimnego i wilgotnego. Niezależnie od tego, jak bardzo jest skomplikowane oddziaływanie zawartej w otaczającym nas powietrzu pary wodnej na równowagę gospodarki cieplnej człowieka, co wiąże się znów z jego dobrym samopoczuciem, jest rzeczą niewątpliwie wyjaśnioną, że wysoka wilgotność powietrza wywiera zawsze wpływ negatywny. Odnosi się to zarówno do umiarkowanych wartości temperatur jak też do tych przypadków, gdy tworzenie się ciepła wzmaga się wskutek wykonywania pracy. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu przy ocenie warunków dobrego samopoczucia (komfortu) praktycznie nie ma żadnego znaczenia, o ile wartości jej nie przekraczają granicy od 30 do 70%.

Halogenerator suchego aerozolu solnego w związku z higroskopijnością soli wymaga instalacji w pomieszczeniu, w którym  utrzymywana jest  właściwa wilgotność względna  i temperatura powietrza.

Używając kruchów solnych do budowy musimy zadbać o wilgotność w pomieszczeniu i temperaturę Musimy uwzględnić właściwości fizyczne NaCl oraz komfort dla człowieka. Osobom z problemami dróg oddechowych łatwiej oddycha się powietrzem chłodnym. Za utrzymanie wilgotności w wymaganym zakresie odpowiedzialne są urządzenia klimatyzacyjne oraz osuszacze powietrza. Ze względu na higroskopijność NaCl wykluczone jest stosowanie minitężni oraz innych nawilżaczy w grotach solnych oraz wszędzie gdzie do aranżacji wnętrza zastosowano sól.

Ze względu na komfort w inhalatoriach zwykle temperatura utrzymywana jest w zakresie 17-21°C.  W inhalatoriach aby zmaksymalizować efekty haloterapii wykonuje się ćwiczenia mające na celu pogłębienie oddechu aby cząsteczki aerozolu docierały do najgłębszych partii drzewa oskrzelowego. Wówczas temperatura może być niższa aby nie następowało przegrzanie organizmu. Jeśli temperatura w inhalatorium przekracza próg 21°C, należy obniżać wilgotność względną. Wynika to z faktu iż dla soli istotna jest wilgotność bezwzględna.