Inhalacje – jest to nie tylko dogodny, lecz także szybko działający sposób. Oczekiwane działanie jest niezwykle szybkie i porównywalne jest do wstrzykiwań dożylnych. Współcześnie często sięga się do metod aerozoloterapii.

Spór czy inhalacje działają tylko na błonę śluzową czy na cały ustrój został rozstrzygnięty w XIX wieku. Płuca stanowią dużą powierzchnię, przez którą w krótkim czasie wchłaniane są inhalowane substancje.

Zdolność wnikania aerozolu w drogi oddechowe oraz optymalna sedymentacja i resorpcja w błonach śluzowych uzależniona jest od właściwości elektrycznych i siły ciążenia aerosolu, jak również szybkości przepływu strumienia powietrza oddechowego. Mgły o dużej i jednolitej dyspersji, osiadają w najgłębszych odcinkach dróg oddechowych, gdzie ulegają wchłonięciu w więcej niż 50% ilości wyjściowej. Aerozol grubocząsteczkowy wchłaniany jest w niewielkiej części. Najbardziej korzystne wymiary cząsteczek dla resorpcji w błonach śluzowych dróg oddechowych wynoszą od 1,8-5 µ.

Halogenerator rozdrobnia suchą sól kamienną na drobne cząsteczki aerozolu solnego, które docierają do najgłębszych partii płuc. Rozwój zagadnień związanych z wytwarzaniem mgieł leczniczych uzależniony jest ściśle od postępu technicznego w budowie aparatury. Generatory aerozolu solnego będąca obecnie w użyciu umożliwiają uzyskiwania aerozoli o parametrach dostosowanych do zmiennych wymogów terapii i kierowania mgły w każdy odcinek i na każdą głębokość układu oddechowego.