W dniu 21 listopada 2017r. otrzymaliśmy medyczny certyfikat z rozszerzeniem na Amerykę Pólnocną