Zalecenia instalacyjne

    • Spód halogeneratora powinien znajdować się na wysokości 100-140 cm od poziomu podłogi uwzględniając możliwości.
    • Halogenerator montuje się na ścianie pomieszczenia przylegającego do groty solnej.
    • Wentylacja pomieszczenia powinna być zaprojektowana tak, aby występował ciąg wentylacyjny od halogeneratora.
    • Maksymalna wilgotność względna w pomieszczeniu nie przekraczająca 50%.halogenerator_montaz