Inhalatorium Tężnia

Producent tężni aerozolu solnego

Samodzielne inhalatorium typu Tężnia. W przeciwieństwie do XIX wiecznych rozwiązań tężni zewnętrznych przepływowych, z Tężni Salsano można korzystać przez cały rok z zachowaniem precyzyjnie ustalonego stężenia areozolu solnego. Niezawodny system Salsano gwarantuje łatwość obsługi przy bardzo niskich kosztach eksploatacji.

1. Dlaczego stężenie aerozolu solnego w Tężni Salsano jest stabilne przez cały cykl inhalacji?

Do prawidłowego funkcjonowania Tężni niezbędne jest zapewnienie właściwych parametrów pracy przez cały cykl terapeutyczny, a w szczególności niezbędne są:

W strefie inhalacji wytwarzamy nadciśnienie. Powietrze jest pobierane z zewnątrz a następnie oczyszczane przez filtry. Oczyszczone powietrze wzbogacane jest mikrocząsteczkami soli. Sól w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza staje się higroskopijna. Jest to efekt niepożądany z punktu widzenia najlepszych warunków terapeutycznych. Wilgotne cząsteczki aerozolu szybko powiększają swoją wielkość, co powoduje, że nie docierają do głębszych partii układu oddechowego zdecydowanie obniżając efekty haloterapii. Kontrola wilgotności powietrza inhalatorium zewnętrznym typu tężnia ma szczególne znaczenie z uwagi na zmieniające się warunki atmosferyczne. Przyjęte przez nas rozwiązania techniczne gwarantują stabilną pracę Inhalatorium Tężnia przez cały rok. Dlaczego wilgotność odgrywa tak ważną rolę w procesie wytwarzania aerozolu solnego poczytaj TU

Właściwy obieg powietrza gwarantujący odpowiednie stężenie oraz rozkład aerozolu solnego realizowany jest z pomocą wentylatorów. Dystrybucja aerozolu rozpoczyna się od punktu centralnego gdzie wytwarzany jest suchy aerozol solny. Wentylatory nadmuchowe dostarczają świeże powietrze, które mieszane jest przez halogenerator z wysokodysperyjnym aerozolem o wielkości 1-5µm. Aerozol wdmuchiwany do wnętrza tężni kierowany jest za pomocą wentylatorów wyciągowych umieszczonych w odpowiednich miejscach na ścianie zewnętrznej. Tym sposobem zapewnia się równomierny rozkład aerozolu w całej tężni.

Za wytwarzanie aerozolu odpowiedzialne jest urządzenie medyczne o nazwie halogenerator. Suchy aerozol solny jest zdecydowanie bezpieczniejszy i skuteczniejszy od aerozolu wytwarzanego z solanki, co potwierdzają liczne badania kliniczne. Suchy aerozol solny nie powoduje bronchospazmu, co niestety jest możliwe przy aerozolu solankowym, dlatego inhalacje suchym aerozolem solnym nie wymagają nadzoru lekarza.

2. W celu zapewnienia właściwego stężenie aerozolu solnego niezbędne są właściwe urządzenia

Halogenerator Salsano DC-407 wytwarza aerozol w wielkości pojedynczej cząstki1-5µm, co gwarantuje możliwość wnikania do najgłębszych partii drzewa oskrzelowego. Ujemnie naładowana cząsteczka wnikając w drogi oddechowe pochłania wilgoć z otaczającego tam powietrza tworząc mikroskopijną kropelkę solankową. Mikrokropelki osadzają się na błonie śluzowej całego drzewa oskrzelowego czyniąc terapię niezwykle skuteczną w stosunku do wszystkich schorzeń układu oddechowego

Blok przygotowania powietrza zapewnia prawidłowe parametry powierza doprowadzanego do Tężni Salsano. Powietrze oczyszczone przez filtry jest wzbogacane mikrocząsteczkami soli Parametry powietrza pozwalają na wytworzenie aerozolu o właściwej wielkości i koncentracji  Czy jest niezbędny dowiesz się TU

Kluczowym dla prawidłowego działania funkcji terapeutycznej w Tężni Salsano jest równomierny rozkład aerozolu solnego w całym pomieszczeniu. W tradycyjnych tężniach tylko przy silnym wietrze aerozol jest obecny w strefie okołotężniowej, niestety mało jest wówczas spacerujących. Nowoczesne rozwiązania gwarantują stabilną atmosferę przez okrągły rok. W Tężni Salsano pomieszczenie techniczne usytuowane jest dokładnie na środku tężni. To od tego punktu rozpoczyna się dystrybucja aerozolu na całe pomieszczenie. Wentylatory nadmuchowe gwarantują odpowiedni ciąg dystrybuujący aerozol tak aby każdy uczestnik inhalacji miał zagwarantowane takie same warunki terapeutyczne.

Tężnia Salsano to kompletne rozwiązanie tężni zewnętrznej. W jej skład wchodzi budynek tężni wraz z elementami konstrukcyjnymi oraz infrastrukturą techniczną odpowiedzialną za wytwarzanie i równomierne rozłożenie aerozolu solnego.
Konstrukcja budynku wykonana jest z drewna giętego, klejonego i impregnowanego ciśnieniowo. Technologia gięcia i klejenia pozwala na dokładny i łatwy montaż budynku oraz umożliwia nadanie drewnu dowolnego kształtu. Dzięki temu nie musimy dostosowywać się do standardów istniejących możemy otrzymać produkt, który dokładnie potrzebujemy. Ta nowoczesna technologia gwarantuje najlepszą jakość, estetykę wykonania oraz wyjątkową trwałość.

Konstrukcję budynku wykonuje wysoko wyspecjalizowana firma Jagram eksportująca elementy konstrukcyjne na cały świat.

Tężnia Salsano

3. Zalety Tężni Salsano

Zużycie soli ok 30g/h zatem koszt soli to około 0,05zł/h.

W tradycyjnych tężniach zewnętrznych przepływowych zużycie energii elektrycznej to średnio w zależności od wielkości 5-60 kW i obok kosztów częstej wymiany solanki stanowi najważniejszy koszt eksploatacyjny tężni. Do tego stopnia że często zachodzi konieczność budowania stacji transformatorowej dla zasilenia takiego obiektu. Niestety olbrzymie zużycie energii nie przekłada się na terapeutyczną atmosferę.

Halogenerator w procesie certyfikacji został poddany badaniom w akredytowanym laboratorium i uzyskało całkowicie pozytywną opinię. Jest to gwarancją na powtarzalność. Stabilne stężenie aerozolu solnego jest zapewniane przez Halogenerator oraz właściwe parametry powietrza w pomieszczeniu. Dzięki temu Inhalatorium Salsano może pracować przez cały rok zapewniając prawidłowe parametry inhalacji solnej. Leczenie uzdrowiskowe w formie inhalacji wymaga terapii stosowanej codziennie przez 10 do 20 dni. Dzięki powtarzalnym parametrom w inhalatorium skuteczność terapii jest niezwykle wysoka.

Badania wykonane w laboratorium akredytowanym pod kątem bezpieczeństwa oraz skuteczności terapii oraz  liczne badania kliniczne potwierdzające wysoką skuteczność haloterapii we wszystkich schorzeniach dróg oddechowych powodują, że inhalacje suchym aerozolem solnym są potzrebne i bezpieczne dla każdego z nas

Suchy aerozol solny jest bakteriobójczy co gwarantuje bezpieczeństwo epidemiologiczne, w przeciwieństwie do aerozolu solankowego w którym drobnoustroje mają doskonałe warunki do rozmnażania.
Fakt stosowania terapii w pomieszczeniu zamkniętym czyni go całorocznym, całkowicie uniezależnionym od warunków atmosferycznych. W tradycyjnych tężniach zewnętrznych przepływowych aerozol solny występuje okresowo, a jego stężenie zależy między innymi od temperatury powietrza, nasłonecznienia, kierunku i intensywności wiatru oraz wilgotności powietrza. Parametry te ulegają zmianie nie tylko w ciągu roku, ale również w ciągu dnia.
Współcześnie tężnie budowane są najczęściej w miejscach gdzie nie ma źródła solanki. Wymaga to budowania zbiorników i pracę tężni w obiegu zamkniętym. Generuje to duże koszty oraz powstaje zagrożenie epidemiologiczne, ponieważ w słonej wodzie namnażają się drobnoustroje. Tężnia Salsano nie wymaga budowy zbiornika, stacji transformatorowej do zasilania pomp. Czyni to koszt budowy nieporównywalnie niższym, przy jednocześnie zdecydowanie wyższych parametrach terapeutycznych.
Konstrukcja Tężni Salsano wykonana jest z gotowych elementów z drewna giętego. Dzięki tej technologi uzyskujemy ciekawą formę architektoniczną, solidną konstrukcję oraz bardzo krótki czas budowy obiektu. Wszystkie elementy przyjeżdżają na plac budowy w tym samym czasie, a czas montażu to zaledwie kilka dni.

Opracowana dokumentacja projektowa umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę w maksymalnie krótkim czasie. Dokumentacja zawiera nasz autorski projekt budowlany wraz z kosztorysem , przedmiarem i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Projekt budowlany wymaga jedynie adaptacji do warunków lokalnych przez uprawnionego projektanta.