Projekt budowlany Tężnia solna

Gotowy projekt tężni solnej wymaga jedynie  adaptacji do warunków miejscowych przez uprawnionego architekta.

W  procesie projektowania wykonano dobór kształtu i kubatury inhalatorium, skonfigurowano elementy bloku przygotowania powietrza uwzględniając synchronizację  z oprogramowaniem halogeneratora aby zapewnić emisję i równomierny rozkład aerozolu w strefie inhalacyjnej tężni solnej.

Opracowanie projektu było możliwe ponieważ Salsano jest autorem opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania suchego aerozolu solnego w zmiennych warunkach atmosferycznych.

1.Informacje podstawowe

Projekt zawiera:

 • opis techniczny
 • konstrukcję
 • obliczenia
 • rysunki
 • generator suchego aerozolu solnego
 • instalacja elektryczna

Opracowanie projektu inhalatorium wiązało  się z koniecznością budowy prototypu.

W trakcie tworzeniem projektu budowlanego niezbędnym było badanie koncentracji aerozolu, przepływu i wpływu elementów konstrukcyjnych na zawirowania powietrza w strefie inhalacyjnej co wymagało zastosowania specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają gruntownej analizy i nie mogą być dokonywane bez zgody Salsano.

Projekt gotowy powtarzalny wymaga tzw adaptacji przez uprawnionego architekta. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim. Projekt gotowy staje się projektem budowlanym po adaptacji do warunków gruntowo-wodnych i klimatycznych uwzględniając wszystkie obowiązujące normy, przepisy i zasady techniczne. Architekt dokonujący adaptacji staje się projektantem i przyjmuje odpowiedzialność za projekt zgodnie z art.20 Prawo Budowlane.

Dzięki optymalizacji cena za projekt gotowy  uwzględnia interesy wszystkich i jest to najbardziej racjonalny sposób realizacji zadania budowy tężni solnej.

Z jednej strony umożliwia podmiotowi, który jest autorem opracowania technologi wytwarzania suchego aerozolu solnego w zmiennych warunkach atmosferycznych zwrot kosztów opracowania projektu gotowego w pewnej perspektywie czasowej , a z drugiej cena za projekt jest na tyle niska, że nie stanowi istotnego obciążenia dla projektanta adoptującego a co za tym idzie również dla inwestora.

Dokumentacja projektowa może być uzupełniona o przykładowy:

 • program funkcjonalno użytkowy
 • przedmiar
 • kosztorys
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  budowlanych

2.Opcje dodatkowe

Wsparcie w trakcie adaptacji w tym personalizacja projektu poprzez wprowadzenie danych projektanta adoptującego projekt gotowy, dane inwestora, lokalizacji inwestycji itp.

Zlecenie nam nadzoru nad realizacją tężni solnej chroni inwestora oraz wykonawcę przed błędami ułatwiając i przyśpieszając budowę.

Nadzór realizujemy w formie konsultacji zdalnych oraz poprzez wizyty na placu budowy.

Szkolenie personelu obsługującego odbywa się bezpośrednio na obiekcie inwestora co ułatwia przyswojenie niezbędnej wiedzy dla prawidłowej pracy urządzeń.

Serwisant wykonując okresowe przeglądy bloku przygotowania powietrza wraz z kontrolą synchronizacji z halogeneratorem zapewnia bezproblemową pracę urządzeń.